Да помогнем на деца в беда
Организиране на кампания за подпомагане на деца-болни от муковисцидоза и техните семейства.


Период за осъществяване на проекта
декември 2013- януари 2014

Клубове, участващи в проекта
Ротари -Провадиа

Начин на финансиране на проекта
дарения

Сума на проекта
1200 лв