Голяма усмивка в малките селища
Проектът цели да подкрепи малкото деца в малките селища от община Благоевград. Осигурява отопление в детската градина в Зелен дол, книжки, играчки и други материали за дейности на децата от околните села.

Период за осъществяване на проекта
ноември 2013-май 2014

Клубове, участващи в проекта
РК Благоевград

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства на клуба

Сума на проекта
2 500