Профилактичен очен преглед на деца от 1-ви до 4-ти клас от общините Каварна и Шабла
Провеждане на профилактичен очен преглед на децата от първи до четвърти клас в пет училища в общините Каварна и Шабла.
Проекта обхваща преглед на около 600 деца.Период за осъществяване на проекта
май 2014

Клубове, участващи в проекта
РК Каварна Лайънс клуб Добрич

Начин на финансиране на проекта
Средства от пролетен благотворителен бал

Сума на проекта
5000 лв