Детска вокална академия
Подпомагане на Вокaлна Детска академия гр.Каварна за участие в национално музикално мероприятие.

Период за осъществяване на проекта
юни 2014

Клубове, участващи в проекта
РК Каварна

Начин на финансиране на проекта
Средснва от пролетен благотворителен бал

Сума на проекта
180 лв.