2014-2015-Глобален Гранд Проект GG1422233 за ремонт и оборудване на сензорна зала в "Дневен център за деца с увреждания "град Стара Загора
Хуманитарен проект, завършен в рамките на определените срокове, като за това време се направи ремонт на помещенията и се закупи утвърдената от документацията апаратура .След 31.05.2015 година, сензорната зала започна да функционира. Това е проект в които са ангажирани освен спонсорите по проекта , Община Стара Загора, Тракийски университет. Студенти по медицина ще се обучават в използването на уредите в сензорната зала , като ще провеждат занимания на място.От залата ще се възползват освен 72-те деца от дома и други деца от Домовете за настаняване от семеен тип, както и деца, които имат нужда от подобен род упражнения и занимания. След приключване на проекта и даряването на залата на Община Стара Загора, Ротари клуб Стара Загора ще продължава да упражнява мониторинг и да следи за устойчивоста на този Глобален Гранд Проект. На 28.05.2015 година Ротари клуб - Стара Загора откри официално в качеството си на домакин модерно оборудваната сензорна зала в Дневния център за деца с увреждания в Стара Загора. На тържеството в Дневния център в Стара Загора присъстваха десетки гости и хора, които са съпричастни с идеята да помогнем на децата с проблеми. На церемонията по откриването на обновената сензорната зала присъстваха президентите на Ротари клуб Синт Питърс Леу, Ротари клуб Крушевац и Ротари клуб Нова Загора. Този проект нямаше да бъде толкова успешен, ако към усилията на не правителствените организации не се беше присъединила и местната власт в Стара Загора. Убедени сме, че това е моделът за постигане на големи резултати в благородните ни каузи и в бъдеще. Зам.-кметът Иванка Сотирова също определи проекта като изключително значим за целия регион, защото сензорната зала ще подпомогне на децата с увреждания да усъвършенстват своите умения и да получат шанс да се интегрират в обществото. Тя добави, че това е поредното дарение на Ротари клуб - Стара Загора, след монумента на Птицата Феникс и часовника в центъра на Стара Загора и че изпълнението на всеки нов проект прави присъствието на Клуба в много по-осезаемо, а членовете му по-уважавани. "Проектът ще бъде в помощ и на Тракийския университет. Благодарение на него студентите ще могат да се обучават в реални условия" - каза още Иванка Сотирова. "Новата сензорна зала, която е с много модерно оборудване, ще ни помогне да преодолеем трудностите в ежедневната ни работа с децата и ще направи живота им по-щастлив", каза директорът на Дневния център за деца с увреждания Гергана Тодорова. По време на церемонията Ротари клуб - Стара Загора връчи на зам.-кмета Иванка Сотирова договор и акт за дарение, с който сензорната зала се предоставя на Община Стара Загора. На официалното откриване на залата присъстваха още и членове на Ротари клуб - Стара Загора и Паст Дистрикт гуверньорът на Ротари България доц. Валентин Стоянов, в чийто мандат започва работата по гранд проекта.

Период за осъществяване на проекта
01.08.2014-31.05.2015 година

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Сент- Питерс-Леу- Дистрикт 2170-Белгия, основен международен партньор, Ротари клуб Крушевац ,Дистрикт 2483 , Сърбия-международен партньор, Ротари клуб Стара Загора, Дистрикт 2482,България, Ротари клуб Нова Загора-Дистрикт 2482, България, Общин

Начин на финансиране на проекта
Смесено финансиране от Фондация Ротари, Ротари клубовете, Дистристите на Ротари клубовете, Община Стара Загора

Сума на проекта
56156 USDщатски долара