Скоростно изкачване на връх Вихрен

   Първи етап скоростно изкачване:

Старт х. Вихрен - Финал вр. Вихрен  1.25 мин.(2915м.)

   Втори етап туристическо изкачване:

Старт х. Вихрен - Финал вр. Вихрен свободно- ок. 4-5 часа.

  В изкачването участваха около 100 души. В това число ротарианци от РК Банско Разлог и туристи от региона.

  След приключване на изкачването бяха раздадени фанелки с логото на Ротари и грамоти, а за победителите награди. Период за осъществяване на проекта
октомври 2009

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
съвместно: клубни средства, Община Банско, БТС Банско, БФС, дарения от търгове

Сума на проекта
3000 лева