2015 РОТАРИАНСКА ГОРА
На 24.04.2015 година беше засадена РОТАРИАНСКА ГОРА в новосъздадения парк от Община Стара Загора на мястото на артилерийските казарми.Този проект е част от изпълнението на стратегическите планове на Ротари клуб Стара Загора. На мястото отредено за Ротарианска гора бяха засадени 54 дръвчета от различни видове . В проекта взеха участие всички клубове на Ротарианското семейство в град Стара Загора

Период за осъществяване на проекта
01.11.2014-24.04.2015 година

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб, Ротаракт клуб, Интреракт клуб, Инеруил клуб- Стара Загора

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
2830 лева