Училище за млади майки "ДАР" отвори врати в Кърджали
Училището за млади майки „ДАР” е проект на Ротари клуб Кърджали и особено сме благодарни на усилията на Паст Президента ни за година 2014/2015 г-жа Наталия Пачилова и на нейния екип – приятелите д-р Дияна-Йорданова-Ролева , Роза Ташева, Даниела Назърова и Христина Тодорова. Стойността на проекта е около 10 000лв, от които 3000 долара са дистриктен грант, а 4800лв са събраните дарения от клуба. Общата цел на проекта е подобряване достъпа до информация и обучение на майките и най-близки роднини в периода на бременност, раждане и отглеждане на бебето. Специфичните цели на проекта са намаляване на евентуалните усложнения, свързани с бременността, чрез повишаване информираността на майките; подпомагане и улесняване на процеса на раждане чрез теоретични и практически занятия от квалифицирани специалисти; профилактика и превения на карцинома на млечната жлеза. В рамките на проекта бяха закупени макети за подпомагане процеса на обучение на бъдещи майки – макети на бебе, бременна матка, симулатор на родилния процес, макети на нормална структура на гърда и такава с патология (мастопатия, фиброаденом, карцином). Чрез използването на пособия и макети за онагледяване бъдещите майки ще бъдат по-подготвени и информирани за събитията, които предстоят в периода на бременност, раждане и отглеждане на бебето и детето, както и да вземат информирани решение за своето здраве и това на детето. Един от макетите е с подвижни стави за обучение за рехабилитация на деца с проблеми. Ръководството на МБАЛ Кърджали ни предостави помещение, в което училището да може да извършва своята дейност. Обучението е поверено на Диана Шишкова – старша акушерка в болницата. Ротари клуб Кърджали планира да организира и мобилни обучения с макетите, като си партнира с общините в област Кърджали. По този начин макетите ще стигнат и до жени, които нямат възможност да пътуват. Надяваме се и мъжете да се включват в обученията. Макетът на здрава гърда и гърда с патология е единствен по рода си и се надяваме усилията ни да получат силен обществен отзвук. България е на срамна позиция по смъртност от рак на гърдата. Макетът дава възможност жени и мъже да опипат патология и да извършват самопреглед в домашни условия.

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Кърджали

Начин на финансиране на проекта
Дистриктен грант и събрани дарения

Сума на проекта
10000