Трябва да знам! Първата долекарска помощ
През 2013 година Ротари клуб Бургас реализира проект, като част от Дистриктния грант за 2012/13 година. Финансирането бе: $1500 /2164.50 лв./ от Дистрикта и средства на клуба. Проекта има за цел обучение на младежи в оказването на първа долекарска  помощ. Създаване на устойчиви знания и навици за оказване на първа долекарска помощ в случай на нужда на младежи в училища в град Бургас: СОУ «Кирил и Методий» Бургас, СОУ «Иван Вазов» Бургас, ОУ «Васил Априлов» Бургас, ОУ «Братя Миладинови» Бургас, ОУ «П.Р.Славейков» Бургас. Обучението се проведе в 2 етапа: подготовка на екипите от лектори, и провеждане на теоретични и практически занятия с ученици по определен график. Моделът на обучение е „връстници обучават връстници”.
В рамките на проекта кабинетът на БМЧК беше оборудван с тренажори и материали за провеждане на теоретично и практическо обучение, което ще бъде използвано в следващите 5 години за аналогични обучения.
В рамките на проекта на БМЧК беше предоставена онлайн медия (специализирано интернет приложение платформа) за поддържащо обучение, дискусионни групи, мултимейни презентации и обучителни материали. След обучение от ротарианци, екипът на БМЧК разшири активното използване на платформата и за други цели на Червения кръст.
Проведе се медийна кампания за популяризиране дейността по проекта. Създадоха се информационни материали и табла за илюстиране на необходимостта и ползата от обучението, както и за онагледяване на елементи от него, там, където беше възможно.
Ротарианци съдействаха с личен труд и професионални умения, съдействаха за получаване на най-добри оферти, оказаха съдействие с репутация и контакти за организиране на графика и безпрепятствено провеждане на обученията.
Пряко преминаха през обучение 500 деца между 12 и 14 години, като се създаде традиция и условия в следващите години ефективни курсове да се проведат с близък до този брой ученици. Потенциална полза има за всеки, който би попаднал в ситуация, в която да се нуждае от първа долекарска помощ.

Период за осъществяване на проекта
март - септември 2013 год.

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Бургас

Начин на финансиране на проекта
Дистриктен грант и РК Бургас

Сума на проекта
6902 лв.


Изтегли файлове
» садасдасд 444