Пловдив от Твореца сътворен
Пленер по живопис с участието и на чуждестранни автори. Цели популяризиране на културното развитие на гр. Пловдив.

Период за осъществяване на проекта
първите седмици на юни

Начин на финансиране на проекта
самофинансиране, спонсорство

Сума на проекта
6000 лв.