Обозначителни табели
Проектиране и монтиране на обозначително табели на РК Нова Загора при входно-изходните точки на града.


Период за осъществяване на проекта
2015/2016

Клубове, участващи в проекта
РК Нова Загора

Начин на финансиране на проекта
Собствени срества

Сума на проекта
1200