A trip to the Friendship
Проекта се състои в групови посещения на сбирките на клубове от област Варна и съседните на нея. Целта е взаимно опознаване, обмен на идеи и повече нови приятелства. Надяваме се повече клубове да се включат в тази инициатива, целяща опознаване между клубовете, която би могла да доведе и до повече съвместни проекти.

Период за осъществяване на проекта
от 06.2015 без ограничение в продължителността

Клубове, участващи в проекта
Ротари Варна - Галатея

Начин на финансиране на проекта
лично