Пази мост
Историческата местност Пази мост е проект на клуба от така да се каже с устойчива обусловеност от полагане на грижи за поддръжката му.

Период за осъществяване на проекта
постоянен

Начин на финансиране на проекта
от бюджета на клуба