Фетални монитори за АГ клиниката в Стара Загора
Този проект на Ротари клуб Стара Загора изпълнява целите на Зона на фокус "Майчино и детско здраве". АГ клиниката в Стара Загора ще бъде оборудвана с два броя Феталнимонитори, като единия от тях ще бъде пригоден за близнаци. Феталните монитори ще помогнат изключително много за пренаталната и наталната диагностика и са нови за отделението в Стара Загора. Прокетът е частично финансиран от клубния бюджет, но основната част идва от специално организиран търг с изключително малко на брой, но ценни като стойност и качество предмета (общо 5). Един от тях е копие на пластиката на Птицата Феникс, която беше основен проект на клуба за 2011-2012. Устойчивостта на проекта е гарантира с шестмесечни отчети за експлоатацията на феталните монитори на шестмесечна база, от страна на специално създадена клубна комисия, която да следи изпълнението на проекта. В допълнение д-р Иван Тодоров, специалист в АГ клиниката е дългогодишен ротарианце и активен член на клуба.

Период за осъществяване на проекта
февруари - март 2016г.

Клубове, участващи в проекта
Стара Загора

Начин на финансиране на проекта
Клубен бюджет и търг

Сума на проекта
4 670 лв.