Ние ви помним , герои
Във връзка с Националния празник на България - 3 март организирахме литературна вечер с конкурсен характер за учениците от всички училища в общината . Връчихме три първи награди за трите възрастови групи - начален , пргимназиален и гимназиален етап .За всички участници организираме еднодневна екскурзия , заедно с приятели от клуба до историческа забележителност .Конкурсът ще бъде ежегоден .

Период за осъществяване на проекта
2016

Клубове, участващи в проекта
РК - Раднево

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
1000 лв