Дарение на две компютърни конфигурации на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра.

      Дарение на две компютърни конфигурации на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра. Дарението е на стойност 1300 лева, събрани от благотворителна акция по време на ритуала „приемане-предаване” на президентския пост в чест на новата ротарианска година презм. юли 2009 г. Благодарение на тези компътри, в библиотеката започна първият по рода си курс за обучение по компютри и интернет на 8 пенсионери, редовни читатели на библиотеката.Период за осъществяване на проекта
Октомври 2009 г.

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
Клувни средства

Сума на проекта
1300 лв