Ученически игри
организиране на спортни игри за ученици на територията на община Враца от 1 до 12 клас Участват 17 училища с 52 отбора общо 450 деца вземат участие в спортове: футбол, баскетбол, волейбол, забавна игра, щафета

Период за осъществяване на проекта
ежегодно

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
6000