Хелолуин парти
организация на парти за ученици, с цел популяризиране на дейностите на интеракт клуба. Участват около 900 ученика

Период за осъществяване на проекта
ежегодно

Клубове, участващи в проекта
Интеракт Враца

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
1000