Превенция Диабет
Превенция на диабет гр. Враца

Клубове, участващи в проекта
Ротари Клуб Враца

Начин на финансиране на проекта
Ливеда Мед 2000

Сума на проекта
спонсорство