ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В гр. ЯМБОЛ
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В гр. ЯМБОЛ ЦЕЛТА НА ТОЗИ ПРОЕКТ Е ДА ОСИГУРИМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЧИСТЕНА ПИТЕЙНА ВОДА С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЯХНОТО ЗДРАВЕ. Mото на проекта " ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ДЕТСТВО С ПОМОЩА НА РОТАРИ КЛУБ ЯМБОЛ" Както знаем водата в градските водопроводни мрежи не винаги е с необходимото качество, особено след като е престояла през нощта във водопроводната мрежа или след авария. Затова ние предвиждаме да монтираме по един кран тип „фонтанка” заедно с два филтъра /филтър с активен въглен и филтър с ултрафилтрационна мембрана/преди него във всяка група в детските градини. В Ямбол има 10 детски градини, като в 7 от тях няма монтирани такива инсталации, с общо 61 групи. В помещенията на всяка група има умивалник с водопроводни батерии, като на една от тези батерии ще направим преработка на инсталацията и ще монтираме фонтанката и филтрите. За да бъде устойчив проекта предвиждаме да доставим допълнително по един резервен филтър с ултрафилтрационна мембрана. Експлотационната годност на тези филтри е около 1500-2000 литра вода, а на филтъра с активен въглен е около 6000 литра. Чрез монтажа на кранчетата тип„фонтанка” ще получим и допълнителен ефект. Ще бъде избягнато използването на чаши за пиене на вода, защото при този тип кран с натискането на един бутон се пуска водата и се пие директно от крана /струята е насочена нагоре/. А когато не се използат чаши ще се намали консумацията на вода за миене /при използване на порцеланови или стъклени чаши/ и ще се намали замърсяването на околната среда с пластмасови отпадъци /в случай че се ползват пластмасови чаши. 14.06.2017 г ПРОЕКТА Е ИЗПЪЛНЕН В 31 ГРУПИ -КАТО 26 СА В ГРАД ЯМБОЛ И 5 ГРУПИ В СЕЛАТА КАБИЛЕ,КУКОРЕВО И ХАДЖИ ДИМИТРОВО. ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА Е 5700 ЛЕВА -ФИНАНСИРАНИ ОТ РОТАРИ КЛУБ ЯМБОЛ С ПОМОЩА НА НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ. ИЗГРАДЕНА Е ТРИСТЕПЕННА СИСТЕМА ЗА МЕМБРАННА ФИЛТРАЦИЯ ,КАТО ПРЕЧИСТВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА В ТРИ ЕТАПА. ПЪРВИ ЕТАП - МЕФАНИЧНО ФИЛТРИРАНЕ НА ГРУБИ ЧАСТИЦИ- ПЯСЪК РЪЖДА И ДРУГИ. ВТОРИ ЕТАП- ГРАНУЛИРАНО ФИЛТРИРАНЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАТЪЧНИЯТ ХЛОР И ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДА С ПРИЯТЕН ВКУС. ТРЕТИ ЕТАП - ПРЕЧИСТВАНЕ С МЕМБРАННИ ВЛАКНА И ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА ВОДАТА. ЗА ПОЛЗАТА ОТ ПРОЕКТА ГОВОРЯТ ПОЛУЧЕНИТЕ БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ. А РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТУНДЖА ИЗРАЗИ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ПРОЕКТА НА РОТАРИ КЛУБ ЯМБОЛ И В ОСТАНАЛИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СЕЛАТА НА ОБЩИНАТА.

Период за осъществяване на проекта
2016-2017

Клубове, участващи в проекта
Ямбол

Начин на финансиране на проекта
собствено

Сума на проекта
5000