Ротари подкрепя дарования - 2016 РК Стара Загора -Берое
Награда за ярко дарование на Девети международен клавирен конкурс : "Класика и съвременност - Стара Загора 19-22 октомври 2016 година " - категория -пиано . Конкурсът се провежда всяка четна година през месец октомври в град Стара Загора и е включен в националната програма за закрила на деца с изявени дарби.

Период за осъществяване на проекта
02.10.2016 - 02.11.2016

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства

Сума на проекта
480лв.