Светлина в детските очи - РК Стара Загора - Берое
Дарение на "Дом за медико - социални нужди -Стара Загора " .

Период за осъществяване на проекта
2.11.2016 - 22.11.2016

Начин на финансиране на проекта
Съвместен проект

Сума на проекта
3700 EUR