Щастливи пари
Малки суми дарявани в хода на редовните срещи при отбелязване на лични поводи за радост и споделяне на успехи от членовете на клуба в специална каса . Събраната сума в края на годината ще се използва за медиен проект , свързан с издигане имиджа на ротарианското движение и на РК Стара Загора - Берое .

Период за осъществяване на проекта
01.07.2016-01.07.2017

Начин на финансиране на проекта
Дарения

Сума на проекта
400 лева