Запази дете - 2017 РК Стара Загора -Берое
Проект за осигуряване лъчезащитата при провеждане на рентгенови и комютърно- томографски изследвания на бебета , деца и юноши . Ще бъдат закупени защитни комплекти за малките деца ,които липсват в отделението по образна диагностика към УМБАЛ Стара Загора извършващо републиканска консултация в Югоизточна България .

Период за осъществяване на проекта
11.11.2016 - 10.06.2017

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства

Сума на проекта
2050 лв.