Създаване на хуманна европейска среда за чакащи пациенти в Поликлиника - гр.Ботевград
Месец 4 декември 2015г. Ротари клуб организира Коледно тържество. На благотворителната инициатива присъстваха представители на община Ботевград, лекари от Поликлиника - гр.Ботевград, представители на фирми и общественици. Дарените средства, набрани по време на вечерта бяха 7200лв. Община Ботевград подпомогна инициативата с 1000лв., гласувани от ОС. Събраните средствата послужиха за създаването на хуманна европейска среда за чакащи пациенти в Поликлиника - гр.Ботевград. В началото на 2016г. Ротари клуб закупи и постави 25 пейки, като ги разпредели на всички четири етажи в сградата на Поликлиниката.

Период за осъществяване на проекта
3 месеца

Клубове, участващи в проекта
няма

Начин на финансиране на проекта
дарения

Сума на проекта
9000лв