Изграждане на филтриращи системи за питейна вода в четири училища в гр. Провадия
Проектът предвижда монтирането на четири филтриращи устройства с три степени на пречистване. Капацитетът на една филтърна система е 12 000 литра и смяната й ще се извършва на всеки 6 месеца от персонала на учебните заведения. Предвижда се да бъдат монтирани филтриращи системи в централното фоайе на всяко училище. С фонтаните на две нива се дава възможност за удобното и безопасно ползване от деца във всяка училищна възраст. Обща цел: Осигуряване на чиста вода за учениците в четири училища на гр. Провадия Специфични цели 1. Превенция на детското здраве чрез осигуряване на питейна вода с подобрени качества. 2. Повишаване на информираността за ползата от пиенето на вода; 3. Намаляване на разходите на семействата за закупуване на бутилирана вода. 4. Намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки и разширяване на познанията на учениците за опазване на околната среда 5. Издигане имиджа на Ротари като организация и популяризиране на работата на нашия клуб.

Период за осъществяване на проекта
2017

Клубове, участващи в проекта
РК Провадия

Начин на финансиране на проекта
Дистриктен грант и собствено финансиране