„Доставка и инсталиране на системи за филтриране и пречистване на питейна вода в училищата на територията на община Каварна и Шабла“ 2016-2017
Проект на Ротари клуб Каварна „Доставка и инсталиране на системи за филтриране и пречистване на питейна вода в училищата на територията на община Каварна и Шабла“ 2016-2017 /резюме/ Ротари клуб Каварна , Община Каварна и Община Шабла организира през настоящата 2016-2017 година съвместен проект, за доставка и инсталиране на системи за филтриране и пречистване на питейна вода в училищата на двете общини. Проекта подкрепя зоните на фокус чрез: - Осигуряване на равнопоставен достъп на общността до безопасна питейна вода за консумиране и намалява риска от заболявания чрез употреба на чисти продукти I. Целева група на проекта – Ползвател на проекта е голяма група хора, предимно в детска и юношеска възраст. Той следва да обхване 1800 ученика от шест училища,които представляват 80 % от учащите се на територията на двете общини Каварна и Шабла. II. Цел на проекта: Осигуряване на неограничен и лесен достъп до чиста филтрирана питейна вода за консумиране , с най-добри характеристики и показатели близки до натуралната вода ,които ще подобрят здравето на децата ни. С инсталирането на система за филтриране на вода,ще се намали значително приемът на бутилирана минерална вода и ще се преустанови практиката във всяка раница да има пластмасова бутилка с неустановено качество вода. Ще доведе и до намаляване на пластмасовите отпадъци в региона и намаляване на ежедневните финансови разходи на родителите. Всички апарати за вода се предлагат в комплект с най-висококачествените филтри (Green Filter®). Филтърните системи подобряват, омекотяват и пречистват водата до нови измерения. Материалите вложени в тяхното производство са сертифицирани и биоразградими. OASIS™ е производителят в световен мащаб, свързван неизменно с всички иновации и технологии от ново поколение в сектора. III. Съдържание на проекта: Подготовката и провеждането на проекта е съгласно предварително изработен регламент,като Ротари клуб Каварна -организира доставката и пряко ръководи инсталирането на филтриращи системи Oasis Eco Green Filters в шест училища на територията на Община Каварна и Община Шабла. IV. Популяризиране и устойчивост на гранда: Дистриктният гранд вече получава широка обществена подкрепа и е дискутиран при провеждането на индивидуалните срещи на борда на РК Каварна с директорите по училища, общинските съветници и кметовете на Община Каварна Нина Ставрева и Община Шабла Атанас Жечев . • популяризирането на гранда който включи:  изработка, печат и разпространение на образователни материали,  организиране и провеждане на семинари, съвместно с НПО;  подготовка и реализация на медийна кампания чрез  местна телевизия Каварна Сат ,  вестник Факел –Каварна ,  вестник Фар - Шабла официалния сайт на Община Каварна и Шабла  Дарик радио Поставени са табели на Ротари Клуб Каварна на входа на училищата , а официалното откриване е отразено публично в медийното пространство на 27 април 2017 г.в училище СУ Асен Златарев гр. Шабла 01.06.2017 в училище СУ Стефан Караджа гр. Каварна Проектът осигурява устойчивост на резултатите и действията за проследяване в две посоки:  Гарантира чрез неговия принос създаване на устойчива мрежа за сътрудничество между публични институции и организации.  подкрепя инициативите, проектите и каузите на Ротари в зоните на фокус чрез обмен на опит ,което е предпоставка за бъдещи успешни съвместни проекти;  Период за осъществяване на проекта: 6 месеца Начин на финансиране на проекта: Собствени средства на клуба, привлечен спонсор Община Шабла и Община Каварна Сума на проекта 9 619 щ.долара

Период за осъществяване на проекта
6 месеца

Начин на финансиране на проекта
Собствени средства на клуба, привлечен спонсор Община Шабла и Община Каварна

Сума на проекта
9619 USD