Спортна площадка в Дом за деца лишени от родителски грижи "К. Ляпчева" - гр. Долна Баня
През Ротарианска 2017/2018 година, РК София-Витоша разработи и финасира проектирането и изграждането на спортна площадка за децата от Дома за деца лишени от родителски грижи "Констанца Ляпчева" в гр. Долна Баня. Предстои откриване!

Период за осъществяване на проекта
2017/2018

Клубове, участващи в проекта
РК София-Витоша

Начин на финансиране на проекта
клубно

Сума на проекта
15300 лв.