ПРОГРАМА ПОДВИЖЕН ЕХОГРАФ
Ротари клуб София реализира проект, целящ ранното диагностициране на заболявания на щитовидната жлеза сред навършилите 18 години ученици от софийските училища. През последните години зачестяват заболяванията на щитовидната жлеза. Причините са променения радиационен фон, ендемични, наседствени и други фактори. Ранното диагностициране на тези състояния дава възможност за добър контрол и поведение, както и осигуряване на добро качество на живот. Ротари клуб София закупи висококачествен ехограф и осигури специализирани ехографисти, които да проведат профилактични прегледи на желаещите ученици от софийските училища, навършили 18 години. Прегледите се извършват на място в училищата по предварително съгласуван график. С този дългосрочен проект се цели да се поддържа добър здравен статус от млада възраст и да се осъзнае ролята на ранната профилактика на заболяванията. За 2017 година са проведени осем благотворителни акции в Софийските училища и СОУ гр. Елена.

Период за осъществяване на проекта
2017 - 2020

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб София

Начин на финансиране на проекта
Чрез дарения в клуба

Сума на проекта
5 000 лева