Ръководство на ларингектомирания
Да се преведе на български и да се разпространвява безплатно "The Laryngectomee guide" (Ръководство на ларингектомирания)

Период за осъществяване на проекта
2018

Клубове, участващи в проекта
един

Начин на финансиране на проекта
собствено

Сума на проекта
1400 лева