Кампания "Брой до 10"
Информационна кампания за вредните ефекти на гнева и методи за контролирането мну.

Период за осъществяване на проекта
2018 - 2019

Клубове, участващи в проекта
един

Начин на финансиране на проекта
собствено