ДЕТСКИ ЦЕНТЪР
"Слънчевата къща" е детски център,който ще се занимава с обучение на децата по английски език,музика и изкуства.Центърът ще фокусира вниманието си върху развитието на децата между 396 годишна възраскт с цел да им даде възможно най-добър старт в живота.Приоритет в работата на центъра ще бъде да насърчава взаимоотнощенията между децата и родителите им.Нашата задача е да предложим добра учебна програма,която да спомага за цялостното развитие на детето.Децата на Пловдив са дар и ние считаме,че е привилегия и голяма отговорност да видиш,че са им създадени най-добрите условия да пораснат и да се развият емоционално,социално,психически и духовно.
Центърът е открит на 10.06.2009 год.


Период за осъществяване на проекта
М.МАЙ 2008 Г. - М.ФЕВРУАРИ 2009 Г.

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
МАЧИНГ ГРАНТ № 65 991

Сума на проекта
25 000,00 ЩАТСКИ ДОЛАРА