Ден на Земята
В отговор на предизвикателството на Иън Райсли клубът засажда по едно дърво за всеки свой член.

Период за осъществяване на проекта
22 Април 2018

Клубове, участващи в проекта
РК Пловдив Интернешънъл

Начин на финансиране на проекта
собствено