Запази дете -2 , 2018 РК Стара Загора -Берое
Проектът "Запази дете- 2 " - 2018 е насочен към защитата на живота и здравето на бебета и деца чрез повишаване безопасността и осигуряване на по-добра лъчезащита по време рентгенови и компютърно томографски изследвания .Той осигурява консумативи за дигитална рентгенография и предпазни средства за лъчезащита . Бенефициентът - отделението по образна диагностика към УМБАЛ "проф. д-р Стоян Киркович " Стара Загора обслужва спешно отделение, както и 31 клиники и отделения на болницата .Извършва републиканска консултация,подържа 24-и часов режим на работа и за денонощие диагностицира направените над 100 рентгенови и 30 томографски изследвания . Реализирането на проект в подкрепа на отделението по образна диагностика за втора година касае много голяма група от младото поколение и разкрива възможност за устойчиво развитие и измеримост . Проектът е подкрепен на "Дарителски кръг за Стара Загора " от учениците от 11-И клас на ГПЧЕ "Ромен Ролан ", Фондация " Обществен дарителски фонд -Стара Загора "и фирми.

Период за осъществяване на проекта
14.12.2017 - 17.05.2018

Клубове, участващи в проекта
РК Стара Загора -Берое + Фондация" Обществен дарителски фонд -Ст.Загора"

Начин на финансиране на проекта
Дарителски кръг

Сума на проекта
4200 лева