Дарение на книги
Издаване на книгата По пътя на учителя на Васил Канисков и дарение на екземпляри на библиотеките в България с помощта на ротарианците от клубовете.

Период за осъществяване на проекта
2017-2018 г.

Клубове, участващи в проекта
РК Кюстендил

Начин на финансиране на проекта
средства на РК Кюстендил

Сума на проекта
10000 лв.