Скрининг за ранна диагностика на диабет
Прегледи и изследвания за ранна диагностика на диабет от лекари към Национална асоциация на децата и младите хора с диабе, с подвижна лаборатория и кабинет за прегледи, разположени на оживени обществени места в Кюстендил и училища, след предварително оповестяване на датите и подробно разясняване на самата манипулация и получаване на писмено съгласие от родителите на децата.

Период за осъществяване на проекта
2017-2018 г.

Клубове, участващи в проекта
РК Кюстендил

Начин на финансиране на проекта
средства на РК Кюстендил и Национална асоциация на децата и младите хора с диабет

Сума на проекта
4800 лв