ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ЧЕШМА НА ГЛАВНАТА УЛИЦА НА ГР.ПЛОВДИВ
Възстанови се обществената чешма,един от символите на гл.Пловдив,която се намира на площада при кръстовището на ул."Княз Александър І" и ул."Д-р Георги Вълкович".Чешмата е произведение на изкуството обвързано с историческото минало на града.Открита е на 09.05.2009 год. по-случай 70 годишнината от създаването на ротари клуб в Пловдив.


Период за осъществяване на проекта
М.ЯНУАРИ 2009 Г. - М. МАЙ 2009 Г.

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Сума на проекта
12 000,00 ЛЕВА