Превенция на инсулта
Ротарианци помагат на хората в борбата с инсулта На 21 юни 2018 г. в Пловдив представители на двата Ротари клуба в Русе получиха медицинска апаратурата, с която в следващите месеци ще бъдат извършвани прегледи на високорискови групи хора от Русе за превенция на исхемичен мозъчен инсулт. Апаратурата (ехограф с доплер и електрокардиограф на General Electric) е закупена със средства на Фондация Ротари по Проект „No Stroke Bulgaria“ – глобален проект № 1756342 с партньори от Ротари – Италия; Бразилия; България и Ротари клуб Истанбул-Йеникьой Турция. Тя е на стойност 98 858,00 щатски долара. В България годишно умират над 20 000 души, покосени от исхемичен мозъчен инсулт. С тази тъжна статистика страната ни се нарежда на първо място в ЕС по смъртност от инсулт. Проектът „No Stroke Bulgaria“ е съобразен с този сериозен хуманитарен проблем у нас. Основната цел е да се намалят случаите на посоченото заболяване чрез скрининг за исхемичен мозъчен инсулт на високорискови групи от населението. От италианска страна в проекта участие вземат проф. д-р Гаетано де Донато ПДГ, специалист по сърдечно-съдова хирургия (Втори Неаполски университет) и ротарианците Луиджи Дела Роса и Марко Палимери. От българска страна партньори са Ротари клубовете Русе, Русе-Дунав , Бургас, Бургас-Пиргос, Бургас-Приморие, Пловдив-Филипопол и София-Възраждане. Координатор на проекта е доц. Иларио Астинов. Лечебните заведения, които ще получат предвидената за закупуване апаратура и ще осигурят лекари специалисти за осъществяването на проекта, са Националната кардиологична болница (НКБ – София), УМБАЛ-Бургас АД , УМБАЛ-Еврохоспитал Пловдив ООД, УМБАЛ „Канев“ – Русе АД. Ротари клубовете съдействат и обезпечават лекар(и) квалифицирани и/или подлежащи на обучение за извършване на скриниг; организират и осъществяват информационни кампании за опасностите от инсулт и ролята на скрининга за предпазване от него; организират и осъществяват безплатен скрининг за населението от общността, в която действат със съдействието на болниците; обезпечават консумативи за скрининга; съдействат за изготвяне на отчети по проекта; съхраняват апаратурата за времето на проекта и съдействат за нейното даряване на болницата партньор при неговото приключване.

Период за осъществяване на проекта
2017-2020

Клубове, участващи в проекта
Русе, Русе-Дунав , Бургас, Бургас-Пиргос, Бургас-Приморие, Пловдив-Филипопол и София-Възраждане,партньори от Ротари – Италия; Бразилия; България и Ротари клуб Истанбул-Йеникьой Турция

Начин на финансиране на проекта
фондация Ротари

Сума на проекта
98 858,00 щатски долара.