Ротари Търговище направи дарение на 490 първокласници
Ротари клуб Търговище направи дарение на 490 първокласници от общинската училищна мрежа. В месеца на празника на народните будители и 170 години светско образование подарява „късче“ знание с „Помагало по български език от 1 до 4 клас”, което е утвърдено от МОН. Директорите на 4-те основни училища и 2-те гимназии в града, както и на 10-те основни училища в селата на община Търговище се срещнаха с представители на клуба, за да получат комплектите. „С тази инициатива искаме да подкрепим образованието и грамотността, които са сред приоритетите на Ротари“, споделиха организаторите Училищните директори приеха дарението с радост и благодарност. От името на директорите благодарност към дарителите изказа директорът на I СУ „Свети Седмочисленици“ Севдалина Зафирова : „Този жест е изключително важен в трудния преходен период, през който ние минаваме, с промените в българското образование. И тази подкрепа на общността ни дава повече сили и увереност, че вървим в правилната посока“. Това не е първата образователна инициатива на Ротари Търговище. С тяхната финансова помощ бяха оборудвани компютърен кабинет при създаването на Професионалната гимназия за чужди езици „М. Андрей“ в Търговище и фитнес зала в Помощното училище. Преди години на училищата бяха раздадени Карти по история и луксозни издания на „История славянобългарска“.

Период за осъществяване на проекта
3 ноември 2016

Клубове, участващи в проекта
РК Търговище

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
1000