Химн на ОУ Ран Босилек Габрово
Съвместен проект на Интеракт и Ротари Габрово: изписване на химна на училището върху стълбите, водещи към главния вход.

Период за осъществяване на проекта
Октомври 2018

Клубове, участващи в проекта
Интеракт § Ротари Габрово

Начин на финансиране на проекта
Собствено

Сума на проекта
200 лв.