Хор на габровските момчета
Хорът на габровските момчета е възстановен. Проведени са първите репетиции, под ръковоството на нов диригент. Планирани са участия в мероприятия през следващите месеци, провеждани на територията на Област Габрово.

Период за осъществяване на проекта
Текущ

Клубове, участващи в проекта
Ротари габрово

Начин на финансиране на проекта
Собствено

Сума на проекта
500 лв/год.