Ранна диагностика на рака на простатната жлеза
Ранна диагностика на рака на простатната жлеза сред населението на Община Панагюрище и Община Стрелча.

Период за осъществяване на проекта
2018/2019

Начин на финансиране на проекта
Собствени срадства