Превенция на детския диабет
Провеждане на кампанията за превенция на детския диабет, за трета поредна година при деца от детските градини, както и начален, основен и горен курс в училищата в общините Панагюрище и Стрелча.

Период за осъществяване на проекта
2018/2019

Начин на финансиране на проекта
Собствени срадства