Проект END POLIO - информационна кампания
На 24.10.2018г. Ротари клуб София-Витоша, Ротаракт клуб София-Витоша и Интеракт клуб София - Витоша към Американски колеж София отбелязахме Световния ден на борба с полиомиелита, като информираме обществото относно коварната болест и как можем да се справим с нея завинаги! Бяхме разположени на 5 ключови позиции, облечени в еднакви тениски, с необходимите банери. Обсъждахме с хората самото заболяване, историята относно него, а именно - откъде сме тръгнали по пътя на борбата за изкореняването му в световен мащаб, докъде сме стигнали и колко малко ни остава. Помагахме им да бъдат по-информирани, по-ангажирани, да се запознаят с организацията и зоните на фокус."

Период за осъществяване на проекта
24.10.2018

Клубове, участващи в проекта
РК София Витоша, РАК София Витоша и София Витоша Изгрев, ИАК София Витоша към АКС

Начин на финансиране на проекта
Собствено

Сума на проекта
1000 лв