Оборудване за социална кухня към храм „Св.Паисий Хилендарски“, кв.Зора, гр.Стара Загора
Проект на Ротари клуб Стара Загора - Берое - "Оборудване за социална кухня към храм „Св.Паисий Хилендарски“, кв.Зора, гр.Стара Загора" финансиран с DG1809. В границите на парцела, където е изграден храм "Св. Паисий Хилендарски", кв. Зора, Стара Загора с частни дарения е изградена социална кухня. Свещениците от храма всяка неделя закупуват готова храна /кетъринг/ с пари от спонсори и я раздават на 30/тридесет/ души - социално слаби хора. Оборудването на тази социална кухня с кухненско обзавеждане и приготвянето на топла храна на място ще позволи със същите средства да се изхранват до 120 /сто и двадесет/ души седмично. Отчитайки тази възможност, Ротари клуб Стара Загора-Берое разработи проект - "Оборудване за социална кухня към храм „Св. Паисий Хилендарски“, кв. Зора, гр. Стара Загора" и кандидатства с него за дистриктен грант. Целта на проекта е чрез закупуване на професионално кухненско обзавеждане да се приготвя топла храна за четири пъти повече социално слаби хора и храненията да се увеличат от едно на четири седмично. Квартал Зора има население от 4000 души и целевата група на проекта са около 200 социално слаби хора. Проектът е във фокуса на Фондацията на Ротари - "Икономическо и обществено развитие" В една държава голям производител на храни, член на ЕС, член на НАТО след 30 години демократични промени все още има хора, който изпитват перманентно крайна нужда от храна. Тази нужда не търпи отлагане или изчакване – тя иска задоволяване на деня. Помагайки на тези хора, помагаме на всеки от общността да вярва, че има хора с добри сърца, готови да помагат безкористно. Проекта предвижда и участие на ротарианци в приготвянето на храна, покани към лидери от града да участват по празниците заедно с нас, доставка от РК на хранителни продукти и подобни съвместни проекти с други НПО. Оборудването предмет на проекта е с дълъг експлоатационен живот. Планирано е организирането и провеждането на обучение за подобряване или повишаване на квалификацията на онези хора, които ползват социалната кухня, защото са изпаднали от пазара на труда, но имат желание да работят. Планираното обучение може да бъде във връзка с реални нужди на работодатели в региона. По този начин ще се осигури и реална устойчивост на резултатите и икономически ползи за нуждаещата се общност. Ротари клуб Стара Загора - Берое има собствено участие, като: - Събиране на дарения по време на клубно събитие „Фолклорно вдъхновение Тракийски стъпки 2018“ от ротарианци и гости; - Собствени средства на клуба; - Средства от дарителски кръг; - Отразяване медийно и популяризиране на проекта; - Цялостна организация, координация и логистика. Партньорът ни Община Стара Загора участва финансово за закупуване на нужното оборудване за реализация на проекта. Съгласно релевантната Наредба на Община Стара Загора тяхното участие е до 50%. Финансиране на проекта в USD Присъден Дистриктен грант DG1809 - 3 000.00 USD Съфинансиране от Ротари клуба - 4 273.95 USD Друго финансиране – Община Стара Загора - 7 150.00 USD ТОТАЛ - 14 423.95 USD

Период за осъществяване на проекта
10.2018-07.2019

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Стара Загора Берое

Начин на финансиране на проекта
дистриктен грант DG1809, Община Стара Загора, собствени средства

Сума на проекта
14423.95 USD