ЕКСКУРЗИЯ НА 10 ДЕЦА ОТ ДДЛРГ

Благодарение на средства набрани от ротари клубовете и благотворителни мероприятия проведени от френските приятели, десет деца от дома за деца лишени от родителски грижи "Княгиня Мария-Луиза" гр. Пловдив посетиха френската столица.


Период за осъществяване на проекта
М.МАЙ 2009 Г. - М.ЮЛИ 2009 Г.

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Сума на проекта
500,00 ЕВРО