Проект за превенция на исхемичeн инсулт
Проект за превенция на исхемичния инсулт – глобалният проект № 1756342 с партньори Дистрикт 2100 Италия; Дистрикт 4310 и 4590 Бразилия; Дистрикт 2482 България и Ротари клуб Истанбул-Йеникьой (Турция). Проектът е на стойност обща 98 858,00 щатски долара за закупуване на 4 броя ехографи с доплер и електрокардиограф на General Electric. Един от тях бе дарен на УМБАЛ „Канев“ – Русе, а останалите три на лечебни заведения в София, Пловдив и Бургас. Апаратурата е осигурена със средства по проекта „No Stroke Bulgaria“. Първите прегледи в Русе започнаха на 21.12.2018 г.

Период за осъществяване на проекта
2018/2019

Клубове, участващи в проекта
глобалният проект № 1756342 с партньори Дистрикт 2100 Италия; Дистрикт 4310 и 4590 Бразилия; Дистрикт 2482 България и Ротари клуб Истанбул-Йеникьой (Турция)