По-добро образование за децата ни
В месеца, посветен на основното образование и грамотността от 9.09.2019г. (понеделник) Ротари клуб Шумен в партньорство с Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" започва проект по обучение по Метода Теория на Ограниченията в образованието (създадена от д-р Елияху М. Голдрат), който се прилага успешно в над 20 страни в 6 континента и е оказала ефект в развитието на над 8 милиона деца. Той дава възможност да се въздейства положително върху желанието и мотивацията за учене като обвързва учебната програма с реалните нужди на децата чрез конкретни и приложими веднага практически инструменти. 45 учителя, обучаващи ученици от 5-ти до 7-ми клас, от област Шумен ще имат възможността да започнат да използват инструментите на Метода в часовете си още от ден втори на Новата учебна година. В края на обучението ще бъдат подбрани и група фасилитатори, които да продължат обученията по Метода сред свои колеги в цялата страна, обменяйки опит и на Международните конференции, провеждани на всеки 2 години. Методът се прилага в области като решаване и предотвратяване на конфликти, лидерство, медиация между връстници, родителство, зависимости от алкохол и наркотици, учене при деца със специални образователни потребности и пр. За обучението са осигурени преподаватели от гр. Гданск, Полша, със съдействие на американски Ротари клуб.

Период за осъществяване на проекта
09-14.09.2019г.

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Шумен

Начин на финансиране на проекта
клубни средства