"РОТАРИ СВЪРЗВА"
Организиране на посещения на учениците от професионалните гимназии в гр.Разград в съответни на образователния им профил производствени бази, организации и учреждения и запознаването им със съответните професии, професионални дейности и използвана апаратура

Период за осъществяване на проекта
2019г. - 2020г.

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб - Разград

Начин на финансиране на проекта
клубни средства