Поставяне на филтриращи системи за питейна вода в училищата в град Добрич
Поставяне на чешми с филтриращи системи за питейна вода във всички училища на град Добрич с цел превенция в здравеопазването на младите поколения.

Период за осъществяване на проекта
15.06.2018 - 15.09.2019

Клубове, участващи в проекта
РК Добрич

Начин на финансиране на проекта
От благотворителен бал

Сума на проекта
22 000 лева